Kehärata, useita kohteita

Tolkkinen yritysalue I ja II

Porttipuiston liikekeskus

PNO-Trailer Oy Trailerkenttä ja lisäalue

Kehärata-projekti

 

Tolkkinen yritysalue I ja II

Aloitimme elokuussa v.2005 Porvoon Tolkkisissa työnimellä Yritysalue 1 ja 2 kulkevan kallioalueen raivaus- ja louhintaurakan. Työhön kuuluu mm. n. 50.000 m3 pintamaiden poistoa ja n. 400.000 km3 kallion louhintaa. Louhe murskataan paikalla erilaisiksi murskelajikkeiksi ja myydään tarvitseville. Osa kalliosta on suunniteltu viedä meriteitse rakenteilla olevan Vuosaaren sataman tarpeisiin. Laivaukset alkanevat keväällä 2006. Työn tilaajana on Porvoon kaupunki ja sen tulee olla valmis v. 2007 mennessä. Murskeen myynti jatkunee tämänkin jälkeen vielä jonkin aikaa. Louhinta- ja murskaustöitä alueella tehdään jaksottain. Murskeenmyynti sen sijaan jatkuu tauotta.

Porttipuiston liikekeskus

Vantaan Pakkalassa, Porttipuiston Grandis liikekeskuksen urakka aloitettiin 2.4.2007. Konevuori Oy suoritti projektissa seuraavat työt: raivaustyöt, pintamaanpoisto, maanpoisto ja louheen ajot.

 

Kohteen pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen Oyj.

PNO-Trailer Oy Trailerkenttä ja lisäalue

Sipoon ja Keravan rajamaille on v.2004 valmistunut PNO Trailerin uusi trailerkenttä. Maatyöt ja kiviainestoimitukset hoiti Konevuori.

 

Vuonna 2004 valmistuneen uuden suuren trailer-kentänjatkoksi rakennetaan PNO-TRAILER Oy:n kasvaviin tarpeisiin n.3 ha:n laajennusosa. Työt aloitettiin lokakuussa 2005 maiden poistolla. Urakkaan kuului lisäksi meluvallin rakentaminen sekä kallioalueen louhinta murskauksineen ja perävaunukentän rakentaminen.

Kampin keskus

Porvoon keskuspaloasema

Porvoon länsiranta

Vantaan IKEA

Kampin keskus

Konevuori Oy:n suoritti kohteen valtavien maa- ja kalliomassojen kaivuu- ja poisvientiurakat.

Porvoon keskuspaloasema

Urakoimme Porvoon Harabackassa uuden keskuspaloaseman pohjan maansiirto -ja louhintatyöt massamääriltään yli 200.000 tonnia. Erilaisiksi murskelajikkeiksi murskattiin paikan päällä n. 180.000 tonnia.

Porvoon länsiranta

Pääurakoitsija Rakennusliike Henry Kataja Oy. Konevuoren osuus maarakennustyöt sekä ulkopuoliset viemäröinnit

Vantaan IKEA

Suomen toinen Ikea valmistui v.2003 Vantaalle kehä III:n ja Lahdenväylän kainaloon. Konevuori urakoi rakennuspohjan maatyöt, pysäköintialueen ja ulosmenoteiden rakentamisen sekä toimitti kiviainekset alueelle. Perusmaan huonon kantavuuden takia työ oli erityisen vaativa ja monessa kohdin jouduttiinkin turvautumaan erityisratkaisuihin. Kohteen pääurakoitsija oli Lemminkäinen Oy (nyk. Lemcon Oy).

Eduskunnan lisärakennus

Porvoon jätteenkäsittelylaitos

Merimaailma Sea-Life

Hakkilan ratapiha

Eduskunnan lisärakennus

Eduskunnan taannoisen puhemiehen väkisin läpi runnoman rakennuksen pohjatyöt valmistuivat v.2002. Itse rakennus valmistui v.2004. Aika näyttää oliko rakennukselle todellista tarvetta. Muuttohalukkuus kansanedeustajien keskuudessa ainakin aluksi oli huono. Konevuori suoritti kaivuutyöt ja kuljetukset. Pääurakoitsija oli YIT.

Porvoon jätteenkäsittelylaitos

Konevuori Oy:n urakoimana v.2002 valmistui Porvoon Domargårdiin uusi kompostointikenttä. Rakennuttajana oli Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy.

Merimaailma Sea-Life

Helsingin Linnanmäen huvipuistossa toimivan Merimaailma Sea-Lifen valtaisan akvaariomaailman perusmonttu louhittiin kallioon erittäin vaativissa oloissa pikavauhtia loka/marraskuussa v.2001. Louheet murskattiin paikan päällä murskeeksi, jolloin ympäröivä kaupunkiympäristö kuormittui liikenteellisesti mahdollisimman vähän. (www.sealife.fi)

Hakkilan ratapiha

Vantaan Hakkilassa sijaitsevalla entisellä ratapiha-alueella suoritettiin Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta heinä/lokakuussa 2001 saastuneen maan puhdistusurakka. Urakkaan kuului maan kaivuu, lajittelu saastuneisuuden mukaan, poiskuljetus ja kaivuualueen uudelleen täyttö puhtailla mailla. Saastuneen maan suurista jatkokäsittelymaksuista johtuen urakasta muodostui koko maan kallein ja suurin puhdistusurakka sinä vuonna.

Auto-Jalonen Pakkala

Kerava-Lahti oikorata

Aleksanterikadun silta, Porvoo

Vuosaaren satamahanke

Auto-Jalonen Pakkala

Joulukuussa 2005 aloitettiin Kehä III:n tuntumassa Vantaan Pakkalassa Kiinteistö OY Air Portin lukuun uuden liiketilan pohjan raivaustyöt n. 20.000 m2:n alalta. Urakkaan kuuluu raivaustöiden lisäksi maanpoistoa n. 22000 km3 sekä louheen kuormausta ja kuljetusta 72.000 km3. Em työt hoitaa Konevuori Oy, Lemminkäinen Oyj:n toimiessa pääurakoitsijana.

Kerava-Lahti oikorata

Konevuori antoi oman panoksensa oikoradalle konetyön, kuljetusten ja kiviainestoimitusten muodossa lähinnä YIT:n ja Tieliikelaitoksen urakkaosuuksilla.

Aleksanterikadun silta

Vuosikymmenien (näinhän voidaan sanoa) jahkailun jälkeen se on vihdoinkin siinä joidenkin harmiksi, mutta oletettavsti useimpien Porvoolaisten iloksi. Konevuoren osuus oli konetyöt ja kiviainestoimitukset. Pääurakoitsija Lemcon Oy. Silta valmistui vuonna 2004.

Vuosaaren satamahanke

Helsingin kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 9.10.2002 historiallisen päätöksen uuden suursataman rakentamisesta Vuosaaren entiselle telakka-alueelle. Päätös tehtiin äänin 58-27. Kun Eduskunta hyväksyi 20.12.2002 määrärahan sataman väylähankkeisiin ja, kun jo aiemmin KHO oli hylännyt hankkeen vesiluvasta tehdyn valituksen, päästiin työt alueella aloittamaan vuoden 2003 puolella. Virallisesti rakennustöiden katsotaan alkaneen peruskiven muurauksella 7.1.2003. Hanke on lohkottu liikenneväylien (VUOLI), varsinaisen sataman (VUOSA) ja tulevan yritysalueen osalta useisiin erillisiin osaurakoihin, joissa useimmissa Konevuori Oy on ollut koneineen näkyvästi mukana joko pääurakoitsijan tai aliurakoitsijan ominaisuudessa.

 • VUOSA KANTO 1

  Satama- ja ratapiha-alueelta irroitettiin kannot, murskattiin hakkeeksi ja kuljetettiin hyötykäyttöön. Raivattavan alueen pinta-ala oli 49 hehtaaria. Työ urakoitiin Konevuoren toimesta ja se tehtiin v.2003 aikana.

 • VUOLI MRU 1

  Ensimmäisenä sataman liikenneyhteyksiin liittyvänä urakkana toteutettiin tulevan ratapihan louhintatyö määrältään n.300.000 kuutiota.
  Pääurakoitsijana toimi YIT. Konevuoren osuus oli louheen kuormaus, kuljetus ja vastaanotto sataman rakenteisiin.

 • VUOLI MRU 2

  Vuoden 2004 alussa aloitettiin liikenneyhteyksien toisen vaiheen maanrakennusurakka, joka sisälsi satamatien ja satamaradan avo-osuuksien rakentamisen sekä osia Itäväylää ja Kehä III:ta. Urakassa käsiteltiin mm. maita n. 330.000 km3 sekä kalliomassoja n. 290.000 km3. Pääurakoitsijana oli Kesälahden Maansiirto Oy. Konevuori hoiti jälleen massojen kuormauksen, kuljetuksen ja vastaanoton. Lisäksi Konevuori toimitti huomattavan osan urakassa tarvittavista murskeista. Työ on valmistunut marraskuussa 2005.

 • VUOSA SMRU 2

  Käärmeniemen louhintaa jatkettiin kesään 2004 ajoittuvalla n. 60.000 km3:n urakalla. Louhitut massat käytettiin satama-alueen täyttöön.

 • VUOSA SMRU 3

  Käärmeniemen louhintaa jatkettiin kesään 2004 ajoittuvalla n. 60.000 km3:n urakalla. Louhitut massat käytettiin satama-alueen täyttöön.

 • VUOSA SMRU 5

  Helsingin satamalautakunta valitsi marraskuussa 2004 Konevuori Oy:n urakoitsijaksi työhön, missä Lehdessaaren ja Käärmesaaren alueelta louhittiin kalliota n.250.000 km3. Louheet kuljetettiin mereen yli kilometrin pituiseksi suojapenkereeksi. Työ valmistui alkukesästä 2005.

 • YMRU 1

  Joulukuussa 2004 aloitettiin tulevan yritysalueen rakentamiseen liittyvä ensimmäinen suurempi osaurakka. Työ käsittää ns. Miljoonamäen puolikkaan louhinta- ja murskaustyön määrältään n. 1,3 milj. tonnia. Pääurakoitsijana toimii YIT. Konevuori hoitaa kuormauksen, kuljetuksen ja vastaanoton.

 • YMRU 2, Miljoonamäki

  Konevuori Oy aloitti kesäkuussa 2006 Vuosaaren Sataman logistiikka-alueen YMRU 2 urakan. Urakkaan kuuluu n. 650 000 m3 ktr louhintaa ja murskausta, sekä yli 311 000 m3 ktr maanleikkausta. Urakkaa varten Konevuori Oy sisällytti toimialaansa myös louhinnan, jota varten ostettiin uusi Tamrockin Ranger 780RP. Yli 1 500 000 tonnia kiviainesta murskataan asfalttitöihin. Parhaimmillaan Miljoonamäellä oli Konevuoren osalta 80 työntekijää. Katso video viimeisestä räjäytyksestä 10.4.2008.

 • MEHI I, MEHI II, MEHI III -urakat

  Konevuori Oy suoritti Belgialaisen Dredging International -nimisen yrityksen kanssa Vuosaaren sataman kolme merihiekansiirto-urakkaa. Urakoissa Dredging International suoritti hiekan imuruoppauksen, sekä kuljetuksen mereltä satamaan. Merenpäälliset hiekanvastaanottotyöt suoritti Konevuori Oy. Töitä urakoissa tehtiin 24h/pvä aina 7 päivää viikossa. Yhteensä satamaan vastaanotettiin hiekkaa n. 6,4 miljoonaa m3.